Mediers känsla för kön

Feministisk medieforskning

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.
Medier kan ses som ett av de viktigaste områdena för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare.

Content

Förord

Inledning

Anja Hirdman
Madeleine Kleberg

I. VÄNDNINGAR OCH INTERSEKTIONALITET

Mediers känsla för kön

Madeleine Kleberg

Medier och intersektionalitet

Anna Roosvall
Kristina Widestedt

II. KROPP OCH BILD

Femininitet som spektakel. Avsmak, affekt och kvinnliga kroppar

Anja Hirdman

Med känslan i kroppen. Om maskulinitet, femininitet och muskulinitet i träningsbloggar

Yvonne Andersson

(O)synliga kroppar. Iranska kvinnors självporträtt på Facebook

Mona Hajin

III. KROPP OCH QUEERA BEGÄR

Spelförälskelser. Om närhet och queera begär i feministisk forskning på onlinespel

Jenny Sundén

Queera identifikationer. Platser och världar i relation till den lesbiska tv-serien ’The L-word’

Martina Ladendorf

IV. KROPPAR; RÖSTER OCH MUSIK

Musik, maskulinitet och rädslan för flickor. Om talang-realities i svensk television

Hillevi Ganetz

Genusskapande i digitalt musikbruk

Ann Werner
Sofia Johansson

V. JOURNALISTER OCH JOURNALISTIK

Fäktas genom att fly. Omförhandlad journalistik med digitala hjälpmedel

Margareta Melin

En lång och slingrande väg. Könsordningar på SVTs nyhetsredaktioner

Monica Löfgren-Nilsson

Författarna

Publisher: 
Nordicom
Published: 
2015-05
Pages: 
223
ISBN: 
978-91-87957-12-3
Language: 
Swedish
Type: 
Printed, PDF
Series: 
Research Antologies
280,00 kr