Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Mediebarometern 2019

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

 

Innehåll

  • Om Mediebarometern 2019
  • Mediedagen
  • Ljudmedier
  • Rörlig bild
  • Textmedier
  • Socialt nätverkstjänster
  • Nyheter
  • Tillgång till medier

 

Omslag Mediebarometern 2019
Author: 
Publisher: 
Nordicom Sverige
Published: 
2020-05
Pages: 
120
ISBN: 
978-91-88855-24-4
Language: 
Swedish
Type: 
Printed, PDF
Series: 
Mediabarometer
275,00 kr