Ett tidningshus i Jönköping

Ursprung, tillkomst, framväxt 1861-2008

Content

Förord

1 Huvudlinjer i tidningshusets historia

2 Tiden före 1900

3 Konsolidering och ökad ägarkoncentration 1900-1918

4 Expansion i Jönköpings län 1919-1953

5 Kris och återhämtning 1954-1970

6 Tryckeriverksamheten och branschens organisering till 1970

7 Expansion och diversifiering 1970-1992

8 Utvecklingen efter mitten av 1990-talet

9 Sammanfattning och slutdiskussion

Käll- och litteraturförteckning

Käll- och litteraturförteckning

Figur- och tabellförteckning

Personregister

Publisher: 
Nordicom
Published: 
2010-04
Pages: 
309
ISSN: 
1403-3585
Language: 
Swedish
Type: 
Printed
Series: 
Sylwan
250,00 kr