Den svenska mediemarknaden 2006

Nordicom har under senare år vid ett antal tillfällen redovisat kartläggningar och analyser av såväl den svenska som nordiska mediemarknaden. Nu presenterar Nordicom Den svenska mediemarknaden 2006. Det är en faktasammanställning rörande de större svenska medieföretagen med uppgifter om de två föregående årens ekonomiska utfall, marknadsandelar, ägarförhållanden, m m. Liknande uppgifter lämnas också för de största utländska medieföretagen. Sammanställningen inleds med en analys av medieägandet där förändringar och trender vad gäller mediemarknaden diskuteras.

Content

Förord

1 Mediemarknaden

2 Mediebranscher

2.1 Dagspress

2.2 Tidskrifter

2.3 Böcker

2.4 Radio

2.5 Television

2.6 Film och video

3 Medieföretag

3.1 Allersfären

3.2 Bonniersfären

3.3 Egmontsfären

3.4 Hjörnesfären

3.5 KF Media

3.6 Schibstedt

3.7 Staten

3.8 Stenbecksfären

3.9 Telenor

3.10 TV 4

Publisher: 
Nordicom Sverige
Published: 
2006-05
Pages: 
112
ISBN: 
91-89471-38-5
ISSN: 
1101-4539
Language: 
Swedish
Type: 
Printed
Series: 
Den svenska mediemarknaden
250,00 kr