Ingela Wadbring

Nordicom Information 38 (3) 2016. Distansläsning och nätverksanalys

 

I en tid när det mesta medieinnehåll föds digitalt och när historiska samlingar samtidigt digitaliseras skapas möjligheter att utforska medier med hjälp av digitala metoder.

Detta specialnummer handlar om information, som lösning och som problem, om kontextförlust och kontextkollaps, om massdigitalisering, och om utveckling av digitala metoder.

Nordicom Information 38 (2) 2016. Digitalt berättande

 

Berättelser har följt människan sedan tidernas begynnelse, men i dag har virtuella verktyg skapat nya verkligheter för berättandet. Vem som helst kan dela med sig av vad som helst.

I detta nummer av Nordicom-information diskuteras berättelser ur olika aspekter.

Möt Frode Grytten, Jack Werner, Dorte Høeg Brask, Michael Forsman och flera andra skribenter i artiklar om digitalt berättande.

Nordicom Review 37 (2) 2016

 

A new issue of the Nordicom Review is released.

Read articles on freedom of expression, public service television, online news participation, Sweden's feminist initiative, among others.

Nordicom Review is an international peer-reviewed and open access journal that contribute to a wider understanding of media, mediated communication and journalism in the Nordic countries.