Mediebarometern 2021

Editor(s): Jonas Ohlsson

Errata: sida 17, kolumnrubrikerna: rätt ordning ska vara Ljudmedier, Rörlig bild, Textmedier, Sociala nätverkstjänster.

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2021 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

År 2021 präglades på samma sätt som året före av corona-pandemin. Covid-19-viruset kom att få stor inverkan både på våra dagliga vanor och på vårt behov av information, nyheter och underhållning. Fjolårets rapport redovisade en kraftigt ökad medieanvändning bland den svenska befolkningen under pandemins första år. Mediebarometern 2021 visar att de förhöjda nivåerna bestod också under 2021. 

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen till Mediebarometern 2021 har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group.

Innehåll

Om Mediebarometern 2021

Mediedagen

Radio

Rörlig bild

Textmedier

Sociala nätverkstjänster

Nyheter

Tillgång till Medier