Norway

Fasta sidor under Medieforskning
| 22 May 2020

Norsk mediebarometer 2019

Omslag Norsk mediebarometer 2019Den nedåtgående trend som präglat läsningen av dagstidningar i Norge under många år har stannat av. Tidningsläsning på papper minskade men läsningen ökade online. En ökning för digitala plattformar märks också för tv och radio där streamingtjänster och poddar ökar snabbt. Det visar 2019 års Norska Mediebarometer, genomförd av Statistisk sentralbyrå (SSB).

| 26 March 2020
| 25 March 2020
| 20 February 2020

Norwegian children’s media use 2020

In Norway, 90 per cent of children between the ages of 9 and 18 use social media, according to a new report from the Norwegian Media Authority. Youtube is the most popular social media platform, followed by Snapchat, Tik Tok and Instagram. The report also shows that more than 40 per cent of teenagers between 13 and 18 years old have seen frightening or violent content online.

| 20 February 2020

Norge: Barn og medier 2020

I Norge använder 90 procent av 9–18-årngarna sociala medier, enligt en ny rapport från Medietilsynet. Youtube är den plattform som är mest populär, följt av Snapchat, Tik Tok och Instagram. Rapporten visar även att mer än 40 procent av alla 13–18-åringar har sett skrämmande eller våldsamt innehåll på internet.

| 14 February 2020
| 14 February 2020
| 17 December 2019
| 13 December 2019

Norsk medieekonomi 2018

Tv-reklamen minskar, men totalt sett pekar ekonomin i den norska tv-branschen ändå uppåt. Detta eftersom tittarna betalar allt mer för innehåll och distribution. Samtidigt landar dagspressen på en stabil intäktsnivå för första gången sedan 2011.

| 4 December 2019

Hyperlocal media does not replace discontinued local news media

While local news media outlets are closing down, the ecosystem of new digital media providing local news is growing. But the new hyperlocal media is usually found in areas that already have local papers andother news outlets, and their economic situation is often unpredictable. Therefore, hyperlocal media rarely become substitutes for discontinued local news media. These are some of the conclusions from a new collection of studies on hyperlocal media published by Nordicom.