Media structure

Fasta sidor under Medieforskning
| 11 November 2020
| 11 November 2020
| 26 November 2020

Challenging times for the Swedish media market

Digital advertising platforms dominate, the newspaper market has reached a new bottom and the corona pandemic caused a socioeconomic breakdown with severe consequences for the advertising market. These are some of the results from the 2020 edition of Medieutveckling – Medieekonomi, an annual report about media economics in Sweden, published by the Swedish Press and Broadcasting Authority.

| 21 October 2020

Se webbinariet om den svenska medieutvecklingen 2020

Digitala reklamplattformar dominerar, dagstidningsmarknaden har nått en ny botten och coronapandemin har orsakat en samhällsekonomisk tvärbromsning med allvarliga konsekvenser för reklammarknaden. Nu kan du ta del av resultaten från rapporten Medieutveckling – Medieekonomi 2020, som publiceras i dag av Myndigheten för press, radio och tv. Rapportens huvudresultat presenteras även i ett kostnadsfritt webbinarium som är öppet för alla.​

| 10 July 2020
| 7 July 2020
| 26 June 2020
| 26 June 2020
| 16 June 2020
| 16 June 2020