Research grants

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicom presents research grants in the Nordic countries. This includes funding from both national research councils and foundations. Below you’ll find compilations from the Nordic countries. 

 

Research Grants

2018  |  Denmark  |  Finland  |  Norway  |  Sweden

2017  |  Denmark  |  Finland  |  Norway  |  Sweden

2016  |  Denmark  |  Finland  |  Norway  |  Sweden

2015  |  Denmark  |  Finland  |  Norway  |  Sweden

2014  |  Denmark  |  Finland  |  Norway  |  Sweden

2013  |  Denmark  |  Finland Norway  |  Sweden

2012  |  Denmark  |  Finland  Norway  |  Sweden

 

Research grants awarded 2001-2011 are presented in the Nordic journal Nordicom-Information. Search: Forskningsanslag

Images: NN - norden.org