Find facts about Finnish media

Do you want to know more about media economics, newspapers, magazines, radio and television in Finland? Download Statistic Finland’s five articles on the development of the Finnish media market.
News
 | 4 June 2018

Under våren har Finska statistikcentralen kompletterat sin mediestatistiktjänst med artiklar om utvecklingen inom olika mediesektorer. 

Artiklarna handlar om struktur, ekonomi, medieföretag och ägarförändringar, befolkningens tillgång till olika medier och utrustning, samt medieanvändning.

De tar också upp hur digitaliseringen och mediepolitiken har påverkat utvecklingen för respektive sektor och lyfter fram olika framtidsperspektiv. Och för den som vill komplettera med mer data så länkar artiklarna till bakomliggande tabeller i statistikdatabasen.

Statistiktjänsten och artiklarna ersätter tillsammans den tidigare publikationen Finnish Mass Media som utkom sista gången under 2014. Allt material i databasen är tillgängligt på både finska och engelska.

Eva Harrie

Topic :