Specialpublikationer

Utöver Mediebarometern som har återkommande utgivning presenteras kontinuerligt fristående statistik från undersökningen. Dessa tabellsammanställningar har ofta varit presentationsunderlag på konferenser eller i andra sammanhang där Nordicom presenterat statistik. Ett urval av dessa presentationer finns tillgängliga för gratis nedladdning här.

2017

Mediebarometer 2016

"Från papper till pixlar – Mediala generationsklyftor"

 De första resultaten från Mediebarometern 2016 presenterades onsdagen 8 mars vid ett seminarium i Stockholm. Du kan ta del av statistiken här.

 

De första resultaten 2016 (urval av tabeller, pdf)

De första resultaten 2016 (Ulrika Fachts presentation 8 mars, pdf)
 Unga och medier 2016 (Karin Hellingwerfs presentation 8 mars, pdf)

 

Mediebarometer 2015

Mediebarometern 2015:  Fokus internet och medier (pdf)

 Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Ett urval sidor ur Mediebarometern 2015 med fokus på traditionella och nya medier på internet finns nu att ladda ned som pdf.  (Tidigare Internetbarometrar finns att ladda ned här.)

Läser någon längre?

Finns det en plats för boken i det digitala medielandskapet – som papper eller som digital bok – eller slutar vi läsa böcker? Här kan du ladda ner ett urval av figurer och tabeller presenterade under bokmässan i Göteborg 22 september 2016.

 

De första resultaten 2015 (pdf, urval av tabeller presenterade under MEG-dagarna i Göteborg)

Medelåldern hos användarna av olika medier och plattformar 1995-­2015

2015

Mediebarometer 2014

Mediebarometern 2014:  Fokus internet och medier (pdf).

Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Under åren 2002 - 2012 presenterades dessa resultat  i en särskild Internetbarometer, men är från och med 2013 inarbetade i Mediebarometerns huvudrapport. Ett urval sidor ur mediebarometern 2014 presenteras i pdf ovan. Tidigare Internetbarometrar finns att ladda ned här.
 

De första resultaten 2014 (pdf, urval av tabeller presenterade under MEG-dagarna i Göteborg)

2014

Mediebarometer 2013

How Swedish people get their news (pdf)

- Vad innebär det att unga människor idag allt oftare hämtar nyheter via länkar på sociala medier, främst via Facebook. Det kompenserar inte för nedgången att hämta nyheter i traditionella medier.

Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag 8 december har fokus på offentlighet och yttrandeansvar samt på frågan om nyhetsmediernas relevans.  Professor Ulla Carlsson, Nordicom presenterar bland annat ett urval figurer ur Mediebarometern under ett seminarium på temat "Hur viktig är offentligheten? Har journalister och publik samma prioriteringar?"

Mediebarometern: Fokus internet och medier (pdf)

Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Under åren 2002 - 2012 presenterades dessa resultat  i en särskild Internetbarometer, men är från och med 2013 inarbetade i Mediebarometerns huvudrapport, varav ett urval sidor presenteras i pdf ovan. Tidigare Internetbarometrar finns att ladda ned här.
 

Mediebarometern 35 år. Forskare reflekterar (pdf)

The Media Barometer 2013, Special Issue: Young People and Media (Version 2, final version)

A special Media Barometer report on young people and media use. This publication is a compilation of tables and figures of the developments in the young audience's relationship to public service media, commercial channels and the internet, especially social media. The publication was presented at the EBU conference Knowledge Exchange in Stockholm October 6 2014. You can download Prof. Ulla Carlsson´s speech (0) and all presentations from this year's EBU Knowledge Exchange conference at the conference website.

Children and youth 2013: A statistical overview (Version 1)

A selection of tables presented by Professor Ulla Carlsson at the Global Media Forum: The Role of Media in Realizing the Future We Want For All. (26 August 2014, Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali

De första resultaten 2013 (pdf, Urval av tabeller presenterade under MEG-dagarna i Göteborg)

2013

Mediebarometer 2012

Unga och medier 2012  (pdf)

De första resultaten 2012 (Urval av tabeller presenterade under MEG-dagarna i Göteborg)

2012

Mediebarometer 2011

De första resultaten 2011 (pdf) (Urval av tabeller presenterade under MEG-dagarna i Göteborg)

Unga och medier 2010–2011 (ppt)

2010

Mediebarometer 2009

Unga och medier 2009 (ppt)