Nordiskt nätverk

Om nordisk mediestatistik

Nordicom strävar efter att bidra med kunskap om hela den nordiska regionen. Målet är att presentera mediefakta från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med jämförbarhet i fokus. Då data inte finns tillgänglig för alla länder, eller inte är relevant, presenterar tabellerna data för färre länder.

Till statistiken bidrar ett antal nationella huvudkällor: Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, Finska Statistikcentralen, Isländska Statistikcentralen, medienorge och Nordicom-Sverige. Dessa organisationer följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter.

För att sätta Norden i ett sammanhang presenterar Nordicom även internationell statistik. Våra källor är rapporter eller databaser från Eurostat, Eurobarometern, UNESCO, ITU med flera.

 

Nordiska nätverket och nationell statistik

 

Slots- og Kulturstyrelsen

I den årliga ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” ger Slots- og Kulturstyrelsen en samlad bild av den danska mediebranschen, med både statistik och analys. Engelska översikter publiceras här.

Kontakter:
Kasper Dalby, kas@slks.dk
Lykke Nordblom, lno@slks.dk
Anders Kauffeldt, ask@slks.dk
Kasper Nielsen, ksn@slks.dk

På medieområdet handhar styrelsen ett antal förvaltnings- och tillsynsuppgifter på radio-och tv-området, inklusive sändningstillstånd, finansiering av lokal radio/tv-produktion och förhandsprövning av nya public service-tjänster. Slots- og Kulturstyrelsen hanterar också frågor runt distributionsstöd till tidningar och tidskrifter med mera.  På webbsidorna finns information om både tryckta och elektroniska medier - om struktur, reklam, utbud och lagstiftning. Läs mer om medier.

Andra sektioner handlar om till exempel barn och unga samt bibliotek.

 

Finska Statistikcentralen/Tilastokeskus 

Statistikcentralens mediestatistikservice presenterar mediestatistik online på finska och engelska.

Statistikcentralen har även en kulturstatistikservice med statistik om böcker, bibliotek, film med mera.

Kontakt mediestatistik: Kaisa Saarenmaa, kaisa.saarenmaa@stat.fi  

Finska statistikcentralens webb
 

Isländska Statistikcentralen/Hagstofa Íslands

Statistikcentralens databas innehåller statistik om isländska medier på isländska och engelska.

Kontakt: Ragnar Karlsson, ragnar.karlsson@statice.is

 

medienorge 

medienorges databas innehåller statistik om norska medier på norska och engelska.

Kontakt:
Nina.Bjornstad@infomedia.uib.no
Martine.Leknes@infomedia.uib.no

 

Nordicom-Sverige

Nordicom-Sverige är Nordicoms nationella center för Sverige. Det främsta målet är att sprida information och kunskap om utvecklingen på mediefältet. Kärnan i arbetet är insamling och bearbetning av svensk mediestatistik och resultaten publiceras fortlöpande i ett flertal publikationer och online.

Nordicom-Sverige genomför och publicerar den årliga undersökningen Mediebarometern om medieanvändning i Sverige.

Kontakt: Ulrika Facht, Karin Hellingwerf och Jonas Ohlsson

 

Nordicom, nordisk koordinator

Kontakt: Eva Harrie, eva.harrie@nordicom.gu.se

 

 

Dela