Mediestatistik

I tabelldatabasen finner du jämförande nordisk mediestatistik (på engelska) och svensk mediestatistik. Här finns även internationella översikter som placerar Norden i ett större sammanhang. Tabellerna laddas ner i excelformat om inget annat anges.

Vid citering av statistiken ska både originalkällor och Nordicom uppges. 

Filtrera först på region, medium och aspekt i menyerna nedan.

 

Sidor

Dela