Mediebarometern 2017

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik.  Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Mediebarometern 2017  är alltså den 39:e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

 

Mediebarometern 2017 är publicerad och  Mediebarometern 2016 finns därmed tillgänglig i pdf-format via hemsidan.

 

 

Dela