Mediebarometern

En årlig studie av svenskarnas medievanor

Mediebarometern är en årlig undersökning som belyser hur stor andel av den svenska befolkningen mellan 9 och 79 år som en genomsnittlig dag har tagit del av medier på traditionella och digitala plattformar. Syftet med undersökningen är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av medier. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år.

Mediebarometern 2017  är den 39:e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Mediebarometern 2017 är publicerad och  Mediebarometern 2016 finns därmed tillgänglig i pdf-format via hemsidan.

 

Som forskare eller doktorand kan du beställa datafiler från Mediebarometern via SND, Svensk nationell datatjänst, där finns data från alla Mediebarometerundersökningarna sparade. Tjänsten är gratis, men medgivande från Nordicom krävs innan materialet lämnas ut.

 

 

 

Dela