Internetbarometern

Här finns utgåvor av Internetbarometern i pdf, från och med 2002 till och med 2012. Från och med 2013 ingår huvuddelen av statistiken från Nordicoms Internetbarometer i Mediebarometern. Här hittar du ett urval av tabeller och figurer med fokus på medier och digitala plattformar från huvudpublikationen.

 

Mediebarometern (internet) 2013-2016

Internetbarometern 2002-2012

Dela