Kommande nummer

I nästa nummer av tidskriften Nordicom-Information granskas vad det mycket använda begreppet öppenhet egentligen innebär i medier och kommunikation – teoretiskt, praktiskt och konkret. För att följa temat kommer numret också förverkligas enligt principer av öppenhet. 

I numret kommer öppenhet att granskas ur flera olika perspektiv:

•    Öppen vetenskap: vad betyder de framvuxna principerna som open access, open data, open source, altmetri och open peer review för medieforskningen?
•    Öppenhet i myndighetskommunikation: om de nordiska länderna anses vara i framkant vad gäller öppenhet, vilka goda exempel finns det, och hur bör praxis och kultur utvecklas?
•    Öppenhet i journalistik och medier: har öppenhet bidragit till högre kvalitet, och i så fall hur?
•    Öppenhet i företagskommunikation: hur har öppenhet blivit en framgångsstrategi, och vilka fallgropar finns det?
•    Öppna metoder i grävande journalistik och konst: vad har öppna projekt (som crowdsourcing) kring journalistiska produkter och konstnärliga verk lett till, och vilka lärdomar finns det att hämta? 
•    Öppet samhälle: vad går det att vinna genom transparens?
•    Öppenhet ur individuella perspektiv: vilka erfarenheter har individer av att verka öppet, och hur har öppenheten visat sig på individuell nivå?
•    Öppenhet som strategi, performans och praxis i olika samhällssektorer: vad handlar det egentligen om när vi står för öppenhet?

Numret kommer ut i slutet av maj. Planeringen börjas i januari och produktionen pågår under våren.

Följ med i processen 

För att följa med i processen och lämna kommentarer eller bidra med idéer välkomnas du att följa numrets utveckling på någon av följande platser: 

•    Våra öppna dokument - här hittar du våra idélistor!
•    På Instagram kan du följa vad som händer (@nordicominformation).
•    För meddelanden följ Nordicom på Facebook: http://www.facebook.com/nordicomnews!

Artiklarna skrivs på uppdrag men förslag på teman och skribenter är varmt välkomna. Artiklarna skrivs på svenska, norska, danska och engelska. Nordicom-Information är en akademisk tidskrift med nordiskt fokus för alla som är intresserade av medier och kommunikation (läs mera här). 

Självklart kan du också presentera idéer privat genom att maila redaktör maarit.jaakkola@nordicom.gu.se.

För mer information kontakta redaktören Maarit Jaakkola: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se, Twitter @maaritjii.

 

Dela