Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Nordicom Sverige, 2006, 119 sid
250,00 kr
Media Images of the Iraq War
Nordicom, 2005, 278 sid
(Nya) Dagligt Allehanda 1767-1944
Nordicom Sverige, 2005, 302 sid
250,00 kr
Nordicom Sverige, 2005, 136 sid
250,00 kr
Aktuella undersökningar från Nordicom och SOM-institutet
Nordicom Sverige, 2005, 181 sid
250,00 kr
Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region
Nordicom, 2004, 232 sid
250,00 kr
25,00 EUR
How do Computer Games Influence the Player?
Nordicom, 2004, 39 sid
Om bildtidningen Se 1938-1945
Nordicom Sverige, 2004, 380 sid
250,00 kr
Representations of Strong Women in the Media
Nordicom, 2004, 233 sid
250,00 kr
25,00 EUR
Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2004, 451 sid
350,00 kr
Nordicom Sverige, 2004, 120 sid
250,00 kr
Om svensk journalistik 1898-1969
Nordicom Sverige, 2004, 403 sid
0,00 kr

Sidor

Dela