Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

En sammanfattning av forskningens resultat
Nordicom, 2010, 12 sid
0,00 kr
Pengar, politiken och publiken
Nordicom, 2010, 155 sid
210,00 kr
Theories, Policies, Identities, and Websites
Nordicom, 2010, 250 sid
0,00 kr
0,00 EUR
200,00 kr
Media, Communication and Social Change
Nordicom, 2009, 341 sid
225,00 kr
Crisis Communication in Finland and Sweden
Nordicom, 2009, 219 sid
240,00 kr
25,00 EUR
Skandinavisk public service i det 21. århundrede
Nordicom, 2009, 153 sid
240,00 kr
Media Companies and Business Activities
Nordicom, 2009, 193 sid
A Brief Research Summary
Nordicom, 2009, 63 sid
50,00 kr
Cultural, Legal and Philosophical Challenges
Nordicom, 2009, 155 sid
240,00 kr
25,00 EUR
Nordicom Sverige, 2009, 123 sid
275,00 kr
240,00 kr
25,00 EUR
Spaces of Democracy, Diversity and Communication
Nordicom, 2009, 256 sid
280,00 kr
30,00 EUR
Faroe Islands and Greenland 2008
Nordicom, 2008, 310 sid
300,00 kr
The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations
Nordicom, 2008, 290 sid
280,00 kr
30,00 EUR

Sidor

Dela