Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

Statistik och analys
Nordicom Sverige, 2014, 303 sid
350,00 kr
Partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år
Nordicom Sverige, 2014, 198 sid
250,00 kr
Policy Pillars, Players and Paradoxes
Nordicom, 2013, 335 sid
280,00 kr
31,00 EUR
Communicative Ethos, Genres and Institutional Change
Nordicom Sverige, 2013, 379 sid
280,00 kr
31,00 EUR
Medienotiser 3/2013
Nordicom Sverige, 2013, 100 sid
250,00 kr
A Statistical Overview
Nordicom, 2013, 47 sid
0,00 kr
Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet
Nordicom, 2013, 30 sid
100,00 kr
Citizenship and Journalism in the Digital Era
Nordicom, 2013, 170 sid
240,00 kr
28,00 EUR
En bearbetning av Mediebarometern 2012
Nordicom Sverige, 2013, 68 s. sid
Nordicom Sverige, 2013, 136 sid
275,00 kr
A Multidisciplinary Study of Change
Nordicom, 2013, 280 sid
0,00 kr
0,00 EUR
Critical Perspectives of Social Media
Nordicom, 2013, 259 sid
250,00 kr
28,00 EUR
Denmark - Finland - Iceland - Norway - Sweden. (Nordic Public Service Media Map 3)
Nordicom, 2013, 97 sid
200,00 kr
Politics, Markets, Programming and Users. (Nordic Public Service Media Map 2)
Nordicom, 2013, 175 sid
200,00 kr
Skolan och demokratin. UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning. Analyser och reflektioner
Nordicom, 2013, 136 sid
160,00 kr
Media Empowerment and Civic Engagement among East and Southern African Youth
Nordicom, 2013, 302 sid
200,00 kr
The Global Challenge for Journalism
Nordicom, 2012, 340 sid
280,00 kr
30,00 EUR

Sidor

Dela