Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

From the Analog to the Digital Era
Nordicom, 2016, 249 sid
280,00 kr
28,00 EUR
Contributions to the Conference Media Education Futures in Tampere, Finland 2014
Nordicom, 2015, 301 sid
250,00 kr
28,00 EUR
A Panorama of Media Education in Brazil, Portugal and Spain
Nordicom, 2015, 279 sid
250,00 kr
28,00 EUR
Feministisk medieforskning
Nordicom, 2015, 223 sid
280,00 kr
Författare: 
Nordicom, 2015, 75 sid
250,00 kr
25,00 EUR
Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media
Nordicom, 2014, 216 sid
150,00 kr
16,00 EUR
Um Panorama da Mídia-Educação no Brasil, Portugal e Espanha
Nordicom, 2014, 292 sid
250,00 kr
28,00 EUR
Professional and Legal Challenges in Conflict Reporting
Nordicom, 2014, 223 sid
280,00 kr
32,00 EUR
A comparison of the laws of Sweden, Finland, Denmark, Norway and Iceland and international rules
Nordicom, 2014, 40 sid
100,00 kr
250,00 kr
MILID Yearbook 2014
Nordicom, 2014, 404 sid
250,00 kr
Nordicom Sverige, 2014, 180 sid
275,00 kr
En nyckel till demokrati och yttrandefrihet
Nordicom, 2014, 219 sid
160,00 kr
Program och programproduktion under fem årtionden
Nordicom, 2014, 249 sid
280,00 kr
280,00 kr
31,00 EUR

Sidor

Dela