Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

The Challenges for Families in the Digital Age
Nordicom, 2018, 240 sid
Klasskillnader i det digitala medielandskapet
Författare: 
Nordicom, 2018, 134 sid
Nordicom Sverige, 2018, 112 sid
275,00 kr
Nordic Media Trends 14
Nordicom, 2018, 124 sid
250,00 kr
25,00 EUR
A study of public opinion in Sweden
Nordicom, 2018, 40 sid
En studie av medborgarnas uppfattning om yttrandefrihetens gränser
Nordicom, 2018, 42 sid
Digital Technologies Empowering Children in Everyday Life
Nordicom, 2017, 230 sid
200,00 kr
20,00 EUR
Images of Boys and Girls, and their Consequences
Nordicom, 2017, 247 sid
Core Values and Cultural Diversities
Nordicom, 2017, 174 sid
Barn, unga och dold reklam
Nordicom Sverige, 2017, 84 sid
Digital Challenges for Ad-Financed News Media in the Nordic Countries
Nordicom, 2017, sid
0,00 kr

Sidor

Dela