Böcker

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs främst genom utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser.

A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy
, 2017, 108 sid
150,00 kr
15,00 EUR
Strukturförändringar och ekonomisk utveckling
Författare: 
Nordicom, 2017, 42 sid
100,00 kr
11,00 EUR
Some Insights – Some Missing Links
Nordicom, 2016, 278 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Communication Across Media in Everyday Life
Nordicom, 2016, 159 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression
Nordicom, 2016, 206 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Journalism Education in the Nordic Countries
Nordicom, 2016, 334 sid
280,00 kr
28,00 EUR
Communication, Development and the Cultural Return
Nordicom, 2016, 266 sid
280,00 kr
32,00 EUR
Författare: 
Nordicom, 2016, 87 sid
150,00 kr
Ägare – företag – medier
Författare: 
Nordicom, 2016, 102 sid
250,00 kr
25,00 EUR
275,00 kr
280,00 kr
28,00 EUR
Studies and reflections in the digital age
Nordicom, 2016, 199 sid
280,00 kr
28,00 EUR
From the Analog to the Digital Era
Nordicom, 2016, 249 sid
280,00 kr
28,00 EUR
Contributions to the Conference Media Education Futures in Tampere, Finland 2014
Nordicom, 2015, 301 sid
250,00 kr
28,00 EUR
A Panorama of Media Education in Brazil, Portugal and Spain
Nordicom, 2015, 279 sid
250,00 kr
28,00 EUR

Sidor