Gustav Martner

4. Nya maktrelationer i en digital värld? Samarbete mellan medelålders män och tonåriga influencers

Författare: 

Dela

Prenumerera på Gustav Martner