Nordicoms vetenskapliga råd 2017

Nordicom har ett vetenskapligt råd som träffas varje vår och diskuterar frågor av avgörande strategisk betydelse. Rådsmedlemmarna är nominerade av de nationella forskarföreningarna i respektive land, och deltar i arbetet i fyra år. Vartannat år väljs tre respektive två nya medlemmar. 

 

Ordinarie medlemmar


 

Danmark
Kim Christian Schrøder
Professor
Roskilde universitet

   

 Finland
Hannu Nieminen
Professor
Helsingfors universitet

 

Norge
Kristin Skare Orgeret
Professor
Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Island
Helga Ólafs
Lektor
Islands universitet

 

Sverige
Margareta Melin
Lektor
Malmö högskola

 

Från Nordiska Ministerrådet
Per Lundgren
Seniorrådgivare

 

Personliga suppleanter


Danmark: Stine Liv Johansen, lektor, Århus universitet

Finland: Jaana Hujanen, professor, Helsingfors universitet

Norge: Gunnar Iversen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Island: Elfa Ýr Gylfadóttir, direktör, Islands Mediekommission

Sverige: Lars Nord, professor, Mittuniversitetet, Sundsvall

 

Dela