Flera medieformer

NEWS | 18 apr 2017

Denmark: Timetable for a new media agreement

The Danish Government has set a timetable for the next media policy agreement. Starting in May, citizens, the industry and politicians will be invited to discuss future media content, production and distribution. A new agreement is expected to enter into force at the turn of 2018/2019.

NYHET | 10 apr 2017

Arbetet med nytt medieavtal igång i Danmark

Den danska regeringen har presenterat en tidplan för nästa mediepolitiska avtal, och bjuder in medborgare, bransch och politiker till debatt om framtidens medieinnehåll. Det nya medieavtalet väntas träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

NEWS | 5 apr 2017

The state of Danish local media

What is the state of the local media - and are the local media still local? These questions are the focus of two new reports published by the Danish Agency for Culture and Palaces in cooperation with the Danish School of Media and Journalism.

NYHET | 30 mar 2017

Lokale danske mediers tilstand

Hvordan er tilstanden hos de lokale danske medier, og er de lokale medier stadig lokale? Det har den danske Slots- og Kulturstyrelse fået undersøgt i to rapporter, som er blevet til i et samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

NEWS | 29 mar 2017

New and exciting among the research literature

During 2016, a great deal of new literature was released in the field of media and communication research in the Nordic countries. To make it easier to navigate among the titles, Nordicom has put together a a list of selected research literature that was released in Denmark, Finland, Norway and Sweden during 2016. 

NYHET | 29 mar 2017

Ny och spännande forskningslitteratur i Norden

I de nordiska länderna släpptes under 2016 en hel del ny litteratur inom forskningsfältet medier och kommunikation. För att göra det lättare att hitta rätt i bokdjungeln har Nordicom sammanställt ett urval av titlar från 2016 års forskningslitteratur i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

PUBLICATIONS | 27 mar 2017

The Media Barometer: First Results 2016

 

The first results of Nordicom’s annual report The Media Barometer shows that readers of daily newspapers continue to decrease, and the use of digital platforms is increasing. Watching TV online is getting more popular - especially among youths, who also spend more and more time on social media. 

Read more >>

NEWS | 22 mar 2017

New from the National Research Journals in the Nordic countries

The National Research Journals in the Nordic countries have all released new issues . The articles cover themes such as Norweigan film history, how social media can challenge notions of gender and family and the use of Twitter during the Boston Marathon bombings.  

NYHET | 22 mar 2017

Nytt från de nationella forskningstidskrifterna i Norden

De nationella forskningstidskrifterna i Norden har alla kommit ut med nya nummer. Bland artiklarna finner vi bland annat teman så som norsk filmhistoria, hur sociala medier kan utmana föreställningar om kön och familj och användandet av Twitter under bombattentatet vid Boston Maraton. 

NEWS | 21 mar 2017

Norwegian Commission for Media Pluralism delivers its final report

On March 7th, the Commission for Media Pluralism presented its final report, “Norwegian media pluralism - a stronger media policy for the public”. It proposes a number of financial measures to ensure media pluralism and quality journalism in Norway, and calls for politicians to speed up their media policy work.

Sidor

Prenumerera på RSS - Flera medieformer