Sverige

NYHET | 30 nov 2015

Trender som påverkar morgondagens kulturvanor

   Med fokus på unga och äldre utforskar Myndigheten för Kulturanalys fem trender i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanor och kulturpolitik på sikt.

NYHET | 16 nov 2015

Svenskarna och internet 2015

Över 90 procent av den svenska befolkningen har tillgång till internet och i genomsnitt använder svensken internet tre timmar om dagen. Nästan åtta av tio använder sociala medier, alltfler tittar på film och tv på webben och även fler betalar för strömmade tjänster. Det framgår av rapporten Svenskarna och internet 2015 från Internetstiftelsen i Sverige.

NYHET | 14 nov 2015

Svenska dagspressens ekonomi 2014

2014 innebar en viss återhämtning för den svenska dagspressens samlade vinstnivåer. Men med fortsatt fallande upplagor och annonsintäkter står branschen inför stora utmaningar. Det konstaterar rapporten Dagspressens ekonomi 2014.

Seminar | 5 okt 2015

The Importance of Free Speech and Killing the Golden Goose

The School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg arranges a seminar on Freedom of Expression.
Key note speakers are Ulla Carlsson, Dr, UNESCO Chair on Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, University of Gothenburg and Tamara Piety, Professor of Law, the University of Tulsa College of Law, Oklahoma.

Bokmässan Göteborg | 22 sep 2015

Göteborgs universitet och Nordicom på bokmässan

Yttrandefrihet eller Global Free Speech är temat för Göteborgs universitet på Bokmässan. I GU:s monter finns publikationer från Nordicom om yttrandefrihet i Norden och världen. Nordicom deltar även i programpunkten Myter om ungdomars läsning.

NYHET | 10 sep 2015

Public service påverkan på mediemarknaden

Public service utreds och debatteras just nu i flera nordiska länder. I fokus är public service-mediernas roll och villkor och hur de påverkar mediemarknaden. I Sverige har myndigheten för radio och tv presenterat en utredning som menar att public service inte agerar på ett sätt som uppenbart stör den kommersiella marknaden.

Call for papers | 1 sep 2015

Call for papers - Nordicom-Information

 

Nordicom-Information bjuder härmed in forskare att delta i ett temanummer om digitala metoder för studier av digital(isera)t mediematerial.

NYHET | 23 jun 2015

Svensk medieutveckling 2015

Den starkaste trenden av förändring över de senaste fyra åren är att de ungas, liksom stora delar av befolkningens, medieliv blivit mobilt. 62 procent av 17- till 18-åringarna använder mobilen mer än tre timmar per dag. Det skriver Myndigheten för radio och TV i sin rapport om den svenska mediebranschens utveckling 2015.

Nordicom-Information | 22 jun 2015

Nytt om Nordicom-Information

Just nu pågår en översyn av Nordicom-Information. Med start hösten 2015 kommer såväl formen som innehållet delvis att förändras.

Sidor

Dela

Prenumerera på Sverige