Sverige

Bokmässan Göteborg | 22 sep 2015

Göteborgs universitet och Nordicom på bokmässan

Yttrandefrihet eller Global Free Speech är temat för Göteborgs universitet på Bokmässan. I GU:s monter finns publikationer från Nordicom om yttrandefrihet i Norden och världen. Nordicom deltar även i programpunkten Myter om ungdomars läsning.

NYHET | 10 sep 2015

Public service påverkan på mediemarknaden

Public service utreds och debatteras just nu i flera nordiska länder. I fokus är public service-mediernas roll och villkor och hur de påverkar mediemarknaden. I Sverige har myndigheten för radio och tv presenterat en utredning som menar att public service inte agerar på ett sätt som uppenbart stör den kommersiella marknaden.

Call for papers | 1 sep 2015

Call for papers - Nordicom-Information

 

Nordicom-Information bjuder härmed in forskare att delta i ett temanummer om digitala metoder för studier av digital(isera)t mediematerial.

NYHET | 23 jun 2015

Svensk medieutveckling 2015

Den starkaste trenden av förändring över de senaste fyra åren är att de ungas, liksom stora delar av befolkningens, medieliv blivit mobilt. 62 procent av 17- till 18-åringarna använder mobilen mer än tre timmar per dag. Det skriver Myndigheten för radio och TV i sin rapport om den svenska mediebranschens utveckling 2015.

Nordicom-Information | 22 jun 2015

Nytt om Nordicom-Information

Just nu pågår en översyn av Nordicom-Information. Med start hösten 2015 kommer såväl formen som innehållet delvis att förändras.

NYHET | 10 jun 2015

Förslag om ny filmpolitik i Norge och Sverige

Nya visningsformer och nya digitala aktörer utmanar filmbranschen. Särskilt de växande streamingtjänsterna påverkar ekonomin eftersom dvd-försäljningen rasar. Nu föreslås ett mer plattformsneutralt filmstöd i Norge och Sverige.  

NYHET | 4 jun 2015

Svenskt medieutbud 2014

Runt 70 procent av det samlade utbudet i SVT1 och SVT2 är nationella produktioner. I TV4 är cirka hälften av programmen svenskproducerade, medan övriga reklam-tv-kanaler domineras av program från USA och Storbritannien. Det framgår av rapporten Svenskt medieutbud 2014 från Myndigheten för radio och tv.

PUBLIKATIONER | 3 jun 2015

Mediers känsla för kön

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.

Publikation | 3 jun 2015

Mediebarometern 2014

Nordicom-Sveriges Mediebarometer studerar medieanvändningen i Sverige och visar hur stor andel av befolkningen som tar del av ett antal enskilda medier. Mediebarometern 2014 visar att den största förändringen i medieanvändning är kopplad till den digitala utvecklingen.

Doktorspromovering | 29 maj 2015

Ulla Carlsson promoveras till hedersdoktor i Lund

Professor Ulla Carlson, tidigare föreståndare vid Nordicom, promoveras till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund vid den årliga doktorspromotionen den 29 maj 2015.

Sidor

Dela

Prenumerera på Sverige