Norden

NYHET | 6 apr 2016

Tittandet på on demand-tv ökar i Norden

Tittandet på rörliga bilder ökar i Norden. Det är resultatet av att tittandet på webb-tv stiger samtidigt som tittande på linjär tv är ganska stabilt. Men olika mätmetoder och begrepp gör nordiska jämförelser svåra.

NYHET | 30 mar 2016

Stabilt radiolyssnande i Norden

Radiolyssnandet är stabilt i de nordiska länderna. 70-75 procent av nordborna lyssnar fortfarande på radio en genomsnittlig dag, de äldre lyssnar mer än de yngre och public service-radion står för den största delen av lyssnandet.  Det är några av resultaten från de officiella radiomätningarna 2015 i Norden.

NYHET | 24 mar 2016

Grönland: Tittar- och lyssnarundersökning 2015

Nio av tio grönländare tittar på tv dagligen eller nästan dagligen, medan drygt åtta av tio lyssnar på radio. Nästan alla tar del av public service-bolaget KNR:s utbud på tv, radio eller digitala tjänster. Det visar en tittar- och lyssnarundersökning för 2015.

EVENT | 16 mar 2016

Nordic Panel: Fighting Sexism and Hate Speech Online

Gender-based hate speech is a backlash and a threat to women’s presence in the public debate. That’s why sexism online is an issue of democracy. On March 18th, during an event at the UN Commission on the Status of Women, an expert Nordic panel will discuss the available strategies for combatting sexist online bullying.

NYHET | 14 mar 2016

Nordisk studie om ungas medievanor

Medieanvändningen blir alltmer fragmenterad och tydligast är trenden bland ungdomar. Nu visar en nordisk undersökning att förändringar i ungas medievanor följer samma mönster över hela Norden.

NYHET | 23 feb 2016

Tv-tittande i Norden 2015

Det  traditionella tv-tittandet i Norden är ganska stabilt totalt sett, men skillnaderna mellan olika grupper ökar. Yngre tittar mindre medan äldre tittar mer. Samtidigt ökar tittandet på online-tv, framför allt bland de unga. Det visar 2015 års tv-data från de nationella mätinstituten i de nordiska länderna.

Från forskarföreningarna | Finland | 20 jan 2016

MEVI2016 - Luottamus - Förtroende

Medie- och kommunikationsforskningsdagarna i Finland organiseras i Helsingfors 8-9 april, 2016. Årets tema är Luottamus - Förtroende

NYHET | 10 jan 2016

Män i kraftig majoritet i nyhetsflödet

Den femte globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project visar att män fortfarande är i kraftig majoritet i nyhetsflödet.

NYHETSBREV | 4 dec 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordens 25 största mediebolag, den ekonomiska utvecklingen på mediemarknaden i ett antal nordiska länder och aktuella medieutredningar i Norden är några ämnen som tas upp i Medietrender i Norden 3-2015. Medieanvändning samt böcker och bibliotek är två andra teman.

Sidor

Dela

Prenumerera på Norden