Danmark

Analyse | 16 feb 2017

Mediebranchen reagerer på ændrede vilkår

De seneste års forandringer på mediemarkedet udfordrer mediernes økonomi. Det viser en ny analyse fra den danske Slots- og Kulturstyrelse, der ser nærmere på mediebranchens evne til at tilpasse sig den nye virkelighed.

Udbud | 13 feb 2017

Udbud: Hvordan forstår danskere nyheder og aktualitet?

Den danske Slots- og Kulturstyrelse udbyder i forbindelse med ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” en opgave om danskernes opfattelse og forståelse af nyheder og aktualitet.

Rapport | 26 jan 2017

Danske mediers dækning af Rusland er negativ og kritisk

Nordisk Journalistcenter har udgivet rapporten »Danske mediers dækning af Rusland«, som undersøger de store danske nyhedsmediers dækning af Rusland i 2015 og 2016.

Heri konkluderes det, at mediebrugere efterlades med et underskud af viden, der betyder, at danskerne har vanskeligt ved at kunne forstå det nutidige Rusland.

Elektroniske medier | 20 jan 2017

Hurtige nyhedsfix gør danskerne rundtossede

Medieudviklingen 2016Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier. Nu er Medieudviklingen 2016 klar, og den peger bl.a. på, at hurtige nyhedsfix gør de danske nyhedsjunkier rundtossede.

Radio og tv | 23 dec 2016

Medieforskere udpeget som medlemmer af det nye Radio- og tv-nævn

Den danske kulturminister har udpeget et nyt Radio- og tv-nævn. Nævnet består nu blandt andet af to danske medieforskere, Per Jauert, som har siddet i nævnet siden 2013 og Kirsten Drotner, som netop er udpeget som nyt medlem.

Nyhedsbrug | 18 nov 2016

Hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheder

En ny rapport afdækker de danske borgeres kilde til viden og nyheder og peger på, at i jo højere grad, man har talt om politik i familien under sin opvækst, desto større er sandsynligheden for, at man i dag har et højt forbrug af nyhedsmedier. Næsten hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheds- og aktualitetsstof i dag.

Conference | 16 nov 2016

The Peoples’ Internet

Opening conference of The Peoples’ Internet in Copenhagen, Denmark, 6 December 2016.

Sidor

Prenumerera på RSS - Danmark