Mediestruktur

NEWS | 4 apr 2017

Swedish government wants more diversity in the radio sector

In Sweden, commercial radio permits refer to local broadcasting areas. Nevertheless, over time large radio networks have been created, with MTG and Bauer Media as the current dominating players. The Swedish government has now proposed allowing larger broadcasting areas, in order to promote diversity and competition in the radio field.

NEWS | 4 apr 2017

Pay walls strengthened local newspapers’ ad potential

Norwegian local newspapers have strengthened their opportunities to earn online advertising revenue after having introduced digital subscription fees. This is reported in a new study by the BI Centre for Creative Industries (BI:CCI).

NYHET | 4 apr 2017

Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling

Norske lokalaviser har styrket mulighetene til å få annonseinntekter fra nettet etter at de innførte brukerbetaling. Det kommer frem i en rapport som Handelshøyskolen BI har laget.

NYHET | 3 apr 2017

Svenska regeringen vill se ökad mångfald på radioområdet

I Sverige är den kommersiella radions tillstånd baserade på lokala sändningsområden. Samtidigt har utvecklingen gått mot stora nätverk där idag MTG och Bauer Media dominerar. Nu föreslår den svenska regeringen att lagen ändras och möjliggör större sändningsområden, i syfte att främja mångfald och konkurrens på radioområdet.

PUBLICATIONS | 21 mar 2017

New study: The Nordic Advertising Market in a Digital World

Great changes are taking place on the global ad market. The digitalization of advertising is rapid and more advertisers choose to advertise online instead of in traditional media. In May, Nordicom will be releasing a unique study that reviews how the competition from global digital ad platforms, such as Facebook and Google, affect the media and journalism in the Nordic countries- 

PUBLIKATIONER | 21 mar 2017

Ny studie: Kampen om reklamen

På världens reklammarknader pågår just nu stora förändringar. Reklamen digitaliseras i en våldsam hastighet och fler annonsörer väljer att annonsera online istället för i traditionella medier. Under våren släpper Nordicom en unik studie som undersöker hur konkurrensen från globala digitala reklamplattformar, så som till exempel Facebook och Google, påverkar medierna och journalistiken i de nordiska länderna. 

NEWS | 20 mar 2017

The Media Industry Responds to Changing Conditions

According to a recent analysis prepared by the Danish Agency for Culture and Palaces, the media economy is challenged by the effect of the recent changes in the media market. This report examines the media industry’s ability to adapt to the new reality. 

PUBLICATIONS | 15 mar 2017

The Swedish Newspaper Market During the 21st Century

The current newspaper market consist of large-scale owners although fewer in number, at the same time the competitive conditions are transforming and the revenue is falling. A report from Nordicom shows that the structural transformation of the Swedish newspaper market during the 21st century has been extensive and has resulted in great changes.  

PUBLIKATIONER | 15 mar 2017

Svensk tidningsmarknad under 2000-talet

En tidningsmarknad med färre men större ägare, förändrade konkurrensförhållanden och sjunkande intäkter. Strukturomvandlingen på den svenska tidningsmarknaden har under 2000-talet varit omfattande och inneburit stora förändringar. Detta visar en rapport från Nordicom.

NEWS | 13 mar 2017

The Nordics peak in 2017 digital EU index

Denmark, Finland and Sweden are Europe's best-performing countries in digitization, according to the European Commission's digital index of 2017. Norway, not included in the ranking, is at the same high level as its neighbouring Nordic countries.

Sidor

Prenumerera på RSS - Mediestruktur