Forskarföreningar

Conference | 18 mar 2015

ICA Regional Conference

The 2015 ICA Regional Conference is organized by the Department of Intercultural Communication and Management, Copenhagen Business School’s in agreement with the International Communication Association and co-sponsored by NORDICOM, University of Southern Denmark and Purdue University.

Från forskarföreningarna | 13 feb 2015

FSMK-dag och Ämneskonferens i MKV

Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning hälsar välkommen till den årliga FSMK-dagen och Ämneskonferensen som i år arrangeras av FSMK och JMK/IMS vid Stockholms universitet.

FSMK | 12 jan 2015

FSMK-dag och ämneskonferens

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) arrangerar varje år en FSMK-dag, och i samband med denna en ämneskonferens.

 

SMID | 14 maj 2014

SMID holder årsmøde i Nyborg

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD) har fastsat dato for næste årsmøde og generalforsamling. Disse afholdes samlet i dagene 30.-31. oktober på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning | 24 apr 2014

FSMK-dag och ämneskonferens

Årets FSMK-dag ägnas huvudsakligen åt paneldiskussionen Nya publiceringskulturer och ämneskonferensen åt temat Medieutbildningar i den digitala tidsåldern.

Sidor

Dela

Prenumerera på Forskarföreningar