NordMedia

Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning

Sedan 1973 arrangeras vartannat år NordMedia, den Nordiska konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning. Konferensen innefattar främst sessioner i ett antal divisioner och tillfälliga arbetsgrupper men även sessioner  i plenum kring aktuella forskningsämnen.

 


NORDMEDIA 2019 

NordMedia 2019 kommer att arrangeras i Malmö, mer information kommer. 


 

Konferensrapporter

Tammerfors 2017 (kommer)  

 

Till och med 2015 dokumenterade Nordicom konferenserna i specialnummer av Nordicom Review:

København 2015

Oslo 2013 (pdf)

Akureyri 2011 (pdf)

Karlstad 2009 (pdf)

Helsingfors 2007 (pdf)

Aalborg 2005 (pdf) + Supplement (pdf)

Kristiansand 2003 (pdf)

Reykjavik 2001 (pdf)

Kungälv 1999 (pdf)

Jyväskylä 1997 (pdf)

För konferenserna före 1997 finns endast tryckta konferensnummer: Helsingør 1995, Trondheim 1993, Reykjavik 1991, Öland 1989, Helsingfors 1987, Fuglsø 1985, Volda 1983, Reykjavik 1981 och Umeå 1979. Enstaka nummer kan beställas från Nordicom. Konferensrapporter från Voksenåsen 1973, Bjerrigebro 1975 och Orivesi 1977 dokumenterades i annan ordning.

Dela