Nordicoms forskningsdatabas

 

NCOM: Nordisk medieforskning


Databasen NCOM var en relationsdatabas som stängde i april 2018 mot bakgrund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I databasen var det möjligt att söka efter projekt, forskare, institutioner och publikationer från perioden 2006-2016. Arbetet med en ny databas pågår. 

Äldre publikationer fanns tillgängliga i den gamla NCOM databasen, som innehöll forskningspublikationer från de nordiska länderna mellan åren 1975-2006. Den databasen stängde också i april 2018. 

 

Dela