Beviljade forskningsanslag

 

Nordicom presenterar beviljade anslag inom forskningsområdet i de nordiska länderna. Här ingår anslag från såväl nationella forskningsråd som stiftelser.
 

Beviljade forskningsanslag

2016  Danmark   Finland   Norge   Sverige

2015  Danmark    Finland  Norge  Sverige

2014  Danmark    Finland    Norge   Sverige

2013  Danmark  Finland  Norge  Sverige

2012  Danmark  Finland  Norge  Sverige

 

Forskningsanslag beviljade 2001-2011 finns redovisade i tidskriften Nordicom-Information. Sökord: forskningsanslag.