Aktuell litteratur

Nordicom presenterar årligen ett urval av ny litteratur inom forskningsfältet medier och kommunikation från de nordiska länderna. Nedan finner du de senaste årens sammanställningar som pdf:er. 

 

2016  |  Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

2015  |  Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

 

Bild: NN – norden.org

Dela