Tabeller & bilder

380 minuter

Bruttotiden för svenskarnas medieanvändning är 380 minuter. Internet dominerar den tid som ägnas åt medier med 32 procent av bruttotiden.  Med bruttotid menas summan av den självuppskattade tiden för användning av enskilda medier och måttet tar inte hänsyn till att man kan använda olika medier samtidigt, t ex lyssna på musik medan man läser en tidning eller använder internet. Svenskarnas bruttotid för medieanvändning har ökat något det senaste året.

Anm: Med sociala medier avses socialt nätverk/community/diskussions-forum/chattgrupp eller blogg.

Du hittar äldre översiktstabeller och  figurer under översiktsbilder i högermarginalen. Mer statistik från Mediebarometern finns också tillgänglig under Mediestatistik.

 


Dela