Mediebarometern

Mediebarometern 2015

Stora skillnader mellan äldre och yngre

Generellt visar årets undersökning att det är de digitala plattformarna som vinner mark på bekostnad av de traditionella plattformarna, och särskilt bland de unga.

- Mönstren för mediekonsumtion är helt olikartade bland unga och äldre, säger Ingela Wadbring. Både unga och äldre använder medier längre tid än befolkningen i genomsnitt, men medan unga lägger en stor del av sin medietid på sociala medier och att lyssna på strömmad/lagrad musik, lyssnar pensionärerna på vanlig radio och tittar på vanlig tv.

Länkar:

 

Specialpublikationer

Utöver de publikationer som har återkommande utgivning presenteras kontinuerligt fristående statistik från undersökningen Mediebarometern. Dessa tabellsammanställningar har ofta varit presentationsunderlag på konferenser eller i andra sammanhang där Nordicom presenterat statistik. Ett urval av dessa presentationer finns tillgängliga för gratis nedladdning här.