Material på svenska

Eftersom Clearinghusets uppdrag är att sprida information om barn, unga och medier till en internationell läsekrets är publikationerna i huvudsak på engelska. Här listas det material som dock finns utgivet på svenska. Längre ner på sidan finns material på engelska men som behandlar ämnen i en nordisk kontext.

 

Publikationer på svenska

Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern. En demokratifråga av Ulla Carlsson (red.) (2018)

Medie- och informationskunnighet i Norden. En nyckel till demokrati och yttrandefrihet av Ulla Carlsson (red.) (2014) på nordiska språk

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin av Ulla Carlsson (red.) (2013)

Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället av Ulla Carlsson (red.) (2012)

Barn, unga och medierat våld. En sammanfattning av forskningens resultat av Cecilia von Feilitzen (2010)

Barn och unga i den digitala mediekulturen av Ulla Carlsson (red.) (2010)

Våld och pornografi i medierna av Ulla Carlsson (2005)

EU Kids Online

Det europeiska forskningsprojektet EU Kids Online genomförde 2010 en stor datainsamling om internetanvändande 9-16-åringar och deras föräldrar i 25 länder, företrädesvis inom EU. I varje land intervjuades ca 1000 barn samt en förälder. Projektet skapade också ett nätverk med forskare från respektive land som fått bearbeta, analysera och presentera sina nationella resultat. Projektet finansierades av EU-kommissionens Safer Internet Programme och leddes av professor Sonia Livingstone och doktor Leslie Haddon vid London School of Economics and Political Science. Clearinghuset hade det nationella huvudansvaret för den svenska delen av projektet.

Följande rapporter med resultat från den svenska delen har givits ut:

Med egna ord. Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet av Olle Findahl, Elza Dunkels och Cecilia von Feilitzen (2013)

Hur farligt är internet? av Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl och Elza Dunkels (2011)

Mer information om EU Kids Online och de rapporter som utgivits finns på projektets hemsida här

Statistik

Nordicom publicerar årligen resultat från undersökningen Mediebarometern. Mediebarometern beskriver medieanvändningen i Sverige, och visar varje år hur stor andel av Sveriges befolkning (9-79 år) som tar del av ett antal enskilda medier: radio, tv, text-tv, video, bio, cd, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, direktreklam och ny medieteknologi, under en genomsnittlig dag och vecka. Läs mer här

Om Sverige och Norden på engelska

Young People in the Nordic Digital Media Culture. A Statistical Overview by Catharina Bucht & Eva Harrie (2013)

Youth Have Their Say on Internet Governance by Catharina Bucht & Maria Edström (Eds) (2012)

Children and Youth in the Digital Media Culture. From a Nordic Horizon by Ulla Carlsson (Ed.) (2010)

Media Literacy Education. Nordic Perspectives by Sirkku Kotilainen & Sol-Britt Arnolds-Granlund (Eds) (2010)

Dela