Pressmeddelanden

För att prenumerera/abonnere på Nordicoms pressmeddelanden, mejla info@nordicom.gu.se, så lägger vi till dig på utskickslistan.

Splittrad nyhetskonsumtion ökar klyftorna

Människors konsumtion av nyheter blir allt mer splittrad. En ny studie som publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet visar att växande klassklyftor och ett ökat informationsutbud har lett till att befolkningens nyhetsvärldar ser väsentligt olika ut, något som riskerar att öka samhällsklyftorna ytterligare. 

Flera utmaningar för öppenhet i medier och kommunikation

Öppenhet är ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin. Inom akademin talas det om öppen vetenskap, i skolan har öppna läromedel blivit centrala och på sociala medier delar människor med sig av sin sårbarhet genom hashtaggar som hänvisar till öppenhet. Det senaste numret av tidskriften Nordicom Information handlar om öppenhet i medier och kommunikation.

Nyhetsanvändningen tar allt större plats på sociala medier

Morgontidningsläsningen sjunker bland befolkningen, också när den digitala läsningen inkluderas. Samtidigt spenderar vi allt mer tid på sociala medier, dit fyra av tio svenska ungdomar går för att ta del av nyheter en vanlig dag. Facebook är numera den viktigaste nyhetskanalen för landets unga. Det visar 2017 års Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Dela