NYHET | 24 mar 2017

Uddannelse, alder og køn afgør, hvor meget vi læser

Den danske kulturministers Bog- og Litteraturpanel har udgivet en rapport, som kortlægger læsevanerne i de nordiske lande samt Tyskland og England. Den viser, at uddannelse, alder og køn har indflydelse på, hvor meget vi læser, på tværs af landegrænserne.

I rapporten undersøges det, hvilke data der findes om befolkningens læsevaner i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England, og der redegøres for de forskellige metodiske tilgange til at måle læsevaner på.

Hovedpunkter i rapporten
På grund af metodiske forskelle er det ikke muligt at sammenligne landene direkte, men man kan dog udlede nogle overordnede tendenser omkring læsning i de fem udvalgte europæiske lande, og de samme tendenser gør sig også gældende i Danmark.

  • Kvinder læsere oftere end mænd. I Danmark læser 47 procent af kvinderne skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, mens tallet er 29 procent for mændenes vedkommende.
  • De ældre læser mest. 25 procent af den danske befolkning på 70 år eller derover læser skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt. Det samme gælder kun for 12 procent af de 15-19-årige.
  • Uddannelse spiller en rolle i forhold til læsning. 49 procent af danskerne med en lang eller mellemlang uddannelse læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere. Det samme gør sig gældende for 33 procent af befolkningen, der har folkeskolen som højeste uddannelse.

Formanden for Bog- og Litteraturpanelet Stig Hjarvard udtaler:
”Med rapporten har vi fået en række gode indspark til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med at forbedre den danske læsevaneunder-søgelse. De forskellige europæiske befolkningers læsevaner minder på nogle punkter om hinanden, og for kulturpolitikken er det vigtigt, at vi får bedre datagrundlag til at sammenligne forholdene i Danmark med fx de nordiske lande.”

Læs mere og download rapporten: Læsning i tal. Metoder og resultater fra udvalgte internationale læsevaneundersøgelser

Läs också en tidigare rapport om bokmarknaden i Danmark:
Bogen og litteraturens villkår 2016

 

Om undersøgelsen: De nordiske undersøgelser som beskrives i rapporten är Nordicom-Sveriges Mediebarometer, Norsk mediebarometer (SSB) og Book Readership in Finland (Finska statistikcentralens Kulturdatabas). Rapporten leverer derudover også inspiration til arbejdet med at undersøge læsevaner i Danmark fremover, og der gives en række bud på, hvordan de nye digitale læsetjenester muliggør detaljerede målinger af læseadfærden.

 

AF: HELLE BANK BAK JENSEN

Dela