NYHETSBREV | 7 apr 2017

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Effekterna av den digitala utvecklingen löper som en tråd genom årets första nordiska nyhetsbrev. Här visar studier hur nya medievanor och förändringar på reklammarknaden utmanar medierna – och finanseringen av samhällsviktig journalistik. Samtidigt svarar mediepolitikerna med nya utredningar och förslag på området.

Medietrender i Norden 1-2017 visar på aktuella rapporter, forskningsresultat samt mediepolitik på den nordiska arenan. Här är några exempel på innehåll i april-numret.

Tittandet på streamad tv i Norden växer. Det visar årets nordiska översikt baserad på tittarsiffror från de nationella mätinstituten.  De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer-studie visar samma utveckling.

Norden är återigen i EU-toppen vad gäller digitalisering. Samtidigt visar Eurostat-data hur ungdomar i Europa (EU-genomsnitt) nu använder nätet i samma utsträckning som sina nordiska jämnåriga. Men bland de äldre finns det fortfarande stora skillnader.

På det mediepolitiska området har mycket hänt sedan december när det senaste nyhetsbrevet publicerades. Utredningar har initierats, andra har levererat slutrapporter, och regeringar har presenterat nya förslag. I fokus är mediernas finansiering, balansen mellan public service och kommersiella medier, och grundläggande frågor om mediernas och journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle.

Yttrandefrihet och medie- och informationskunnighet är två viktiga frågor på såväl den nordiska som europeiska och globala agendan. Nyhetsbrevet presenterar ett antal publikationer, från Nordicom och andra, om forskning, planer och olika initiativ på områdena.

I maj presenterar Nordicom resultaten från en nordisk studie om kampen om reklamen. Då kan vi för första gången redovisa skattningar för marknadsandelar för stora globala aktörer som Google och Facebook på de nordiska marknaderna. Läs projektpresentationen i nyhetsbrevet – och glöm inte att följa våra nyheter på hemsidan och i sociala medier för uppdateringar.

 

Ladda ner Medietrender i Norden 1-2017 (PDF)
Tidigare nyhetsbrev
Prenumerera/abonnere på nyhetsbrevet (e-post)
The newsletter is available in English

 

---

 

EVA HARRIE

Dela