NYHET | 19 nov 2018

Media reporting: facts, nothing but facts?

Vilka regler och initiativ finns för att säkra en sann och objektiv nyhetsrapportering? En ny rapport kartlägger lagar, rättspraxis och självreglering i Europa och på nationell nivå. Från Norden ingår Finland.

Publication cover - Media reporting: facts, nothing but facts?Rapporten Media reporting: facts, nothing but facts?  beskriver hur Europarådet och Europadomstolen, samt en rad medie- och yrkesorganisationer, arbetar för god praxis på mediefältet på europeisk nivå – med fokus på nyheter och aktualitetsprogram. Den går även igenom relevanta lagar och självreglerande etiska system i elva europeiska länder. Bakom rapporten står European Audiovisual Observatory.

På den europeiska nivån har Europadomstolen etablerat en omfattande rättspraxis på medieområdet utifrån Europakonventionen om mänskliga rättigheter[1]. Rapporten exemplifierar med ett antal rättsfall – bland annat från Island och Danmark – där Europadomstolen har prövat nationella domstolars avgöranden i förhållande till konventions artikel 10 om yttrandefrihet. Vidare står Europarådet bakom drygt 80 rekommendationer och resolutioner om medieetiska frågor, public service-mediernas uppgifter, förtal samt rätten till genmäle (sedan 1970).

På europeisk nivå finns också de yrkesetiska regler som antagits av organisationer som European Federation of Journalists, Ethical Journalism Network and Alliance of Independent Press Councils of Europe (och på internationell nivå av International Federation of Journalists).

I olika landkapitel visar nationella experter på de regler, organ och initiativ som verkar för en korrekt nyhetsrapportering och aktualitetsprogram i etermedier, tryckta medier samt online-medier i sina respektive länder. Utöver Finland ingår Storbritannien, Irland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Spanien, Polen, Ryssland och Slovakien.

Beskrivningen av det finska regelverket tar bland annat upp Lag om yttrandefrihet i masskommunikation och Strafflagen samt det självreglerande medieetiska systemet som bedrivs via Opinionsnämnden för massmedier. Opinionsnämndens kampanj för ansvarsfulla medier, som under 2018 skapade ett märke som kan användas av medier som följer journalistreglerna finns också med. Kapitlet är skrivet av Anette Alén-Savikko, Helsingfors universitet/Lapplands universitet.

Rapporten avslutar med en sammanfattning av Europarådets senaste aktiviteter, däribland den senaste resolutionen som antogs i april 2018 om den redaktionella integriteten.

Läs mer om rapporten och ladda ner pdf
Fler rapporter i serien IRIS Special

 

[1] Europadomstolen är kort för Europadomstolen för mänskliga rättigheter och är en del av Europarådet. Europakonventionens formella namn är Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

 

---

EVA HARRIE

 

 

Dela