NYHET | 26 nov 2015

Män i kraftig majoritet i nyhetsflödet

Den internationella studien Global Media Monitoring Project visar att män fortfarande är i kraftig majoritet i nyhetsflödet.

Undersökningen Global Media Monitoring Project (GMMP) genomförs vart femte år och granskar hur kvinnor och män skildras i nyhetsflödet under en dag. I år har 114 länder deltagit i GMMP, vilket gör den till den mest omfattande studien sedan starten 1995.

Se länkar till nordiska delstudier nedan. Några resultat för alla nordiska länder presenteras också i den globala och den svenska rapporten.

Andel kvinnor och män som nyhetssubjekt i Norden 2015
(graf från den svenska rapporten, sidan 39)

Läs mer

Danmark: National report. Authors: Hanne Jørndrup, Martine Bentsen (pdf)
Finland: National report. Author: Jonita Siivonen (pdf)
Island: National report. Author: Valgerður Anna Jóhannsdóttir - kommande
Norge: Om undersøkelsen på Kilden kjønnsforskning.no
Sverige: Räkna med kvinnor. Författare: Maria Edström, Josefine Jacobsson (pdf)
Läs mer om den internationella rapporten samt ladda ned övriga landrapporter
 

Om Global Media Monitoring Project: Den globala nyhetsstudien GMMP koordineras av the World Association for Christian Communication (WACC), en internationell civilsamhällesorganisation som arbetar med verktyg för social rättvisa. GMMP har genomförts på ungefär samma sätt sedan starten år 1995 för att möjliggöra jämförelser över tid. En omfattande metodbeskrivning finns på projektets hemsida www.whomakesthenews.org

 

AV: KARIN POULSEN

 

 

Dela