NYHET | 4 dec 2017

Lediga tjänster hos Nordicom

Ledig tjänst: Teknisk redaktör 


Diarienummer: PAR 2017/1538
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Nordicom
Sista ansökningsdag: 2018-01-08

**NOTERA ATT SISTA ANSÖKNINGSDAGEN HAR  PASSERAT**
 

Nordicom är ett ledande kunskapscenter på medie- och kommunikationsområdet i Norden. Syftet med arbetet är att utveckla kunskapen om mediernas roll i samhället. Det gör vi genom att samla in, bearbeta och tillgängliggöra forskning och fakta som rör medier och kommunikation i de nordiska länderna. Kunskapsförmedlingen sker genom tryckta och digitala publikationer, genom seminarier, via hemsidan (nordicom.gu.se) och i sociala medier. Publikationsverksamheten, som innefattar en vetenskaplig förlagsverksamhet, bygger helt på open access. Medarbetare finns i alla de nordiska länderna och huvudkontoret i Göteborg (med ett tiotal anställda). Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet. Arbetsspråket är svenska.

Arbetsuppgifter
Tjänsten avser funktionen som teknisk redaktör för Nordicoms vetenskapliga förlagsverksamhet, vilket omfattar såväl externt författade monografier och antologier som den internationella peer-review tidskriften Nordicom Review. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för samtliga led i produktionsprocessen efter det att ett manuskript har godkänts för publicering. Det innebär ett ansvar för att planera och koordinera formgivning, ombrytning, språkgranskning, korrektur, tryckning och marknadsföring av godkända manuskript. Arbetet utförs i nära samverkan med såväl författare/externa redaktörer som Nordicoms vetenskaplige redaktör, grafiker och kommunikatör.

I uppdraget ingår vidare att tillsammans med Nordicoms vetenskaplige redaktör ansvara för den strategiska utvecklingen av Nordicoms förlagsverksamhet med målet att stärka Nordicoms ställning på den internationella förlagsmarknaden på området medier och kommunikation.

Kvalifikationer
Den sökande skall:

 • Ha en akademisk examen, eller motsvarande, inom ämne av relevans för tjänsten.
 • Ha dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig förlagsverksamhet.
 • Behärska svenska, men också gärna annat nordiskt språk och ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • Kunna arbeta i Indesign och Excel.

Särskild vikt läggs vid erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt ha utfört koordinerande arbetsuppgifter av det slag som föreliggande tjänst inbegriper. Initiativförmåga, kommunikativa kompetenser och noggrannhet värderas också högt.

Övrigt
Ansökan ska innehålla:

 1. Styrkt meritsammanställning
 2. Betygskopior
 3. Redogörelse för vetenskaplig och administrativ erfarenhet
 4. Personligt brev

Anställning
Anställningen är tillsvidare på 100% med placering tills vidare vid NORDICOM. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta  biträdande föreståndare Jonas Ohlsson 031-786 6125 alt personalhandläggare Johanna Zetterberg 031-786 5524

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpe...

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallning...

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Ledig tjänst: Vetenskaplig redaktör


Diarienummer: PAR 2017/1539
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Nordicom
Sista ansökningsdag: 2018-01-08 

**NOTERA ATT SISTA ANSÖKNINGSDAGEN HAR PASSERAT**
 

Nordicom är ett ledande kunskapscenter på medie- och kommunikationsområdet i Norden. Syftet med arbetet är att utveckla kunskapen om mediernas roll i samhället. Det gör vi genom att samla in, bearbeta och tillgängliggöra forskning och fakta som rör medier och kommunikation i de nordiska länderna. Kunskapsförmedlingen sker genom tryckta och digitala publikationer, genom seminarier, via hemsidan (nordicom.gu.se) och i sociala medier. Publikationsverksamheten, som innefattar en vetenskaplig förlagsverksamhet, bygger helt på open access. Medarbetare finns i alla de nordiska länderna och huvudkontoret i Göteborg (med ett tiotal anställda). Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet. Arbetsspråket är svenska.

Arbetsuppgifter
Tjänsten avser funktionen som vetenskaplig redaktör för Nordicoms förlagsverksamhet, vilket omfattar såväl externt författade monografier och antologier som den internationella peer-review tidskriften Nordicom Review. I uppdraget ingår ett övergripande operativt ansvar för att säkerställa den veten-skapliga kvaliteten i Nordicoms externt författade publikationer. Det innebär, bland annat, ett ansvar för att värdera inkomna manuskript och manuskriptförslag, engagera externa expertgranskare, samt att upprätthålla en löpande dialog med externa författare och redaktörer. Arbetet inom förlags-verksamheten sker i nära samverkan med Nordicoms tekniska redaktör, grafiker och kommunikatör.

I uppdraget ingår vidare att tillsammans med Nordicoms tekniska redaktör ansvara för den strategiska utvecklingen av Nordicoms förlagsverksamhet med målet att stärka Nordicoms ställning på den internationella förlagsmarknaden på området medier och kommunikation.

Kvalifikationer
Den sökande skall:

 • Ha en doktorsexamen inom ämne av relevans för tjänsten.
 • Ha dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig förlagsverksamhet.
 • Behärska svenska, men också gärna annat nordiskt språk och ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Särskild vikt läggs vid erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt ha utfört redaktörsuppgifter på det sätt som föreliggande tjänst inbegriper. Initiativförmåga, kommunikativa kompetenser och vetenskaplig skärpa och integritet värderas också högt.

Övrigt
Ansökan ska innehålla:

 1. Styrkt meritsammanställning
 2. Betygskopior
 3. Redogörelse för vetenskaplig och administrativ erfarenhet
 4. Personligt brev

Anställning
Anställningen är tillsvidare på 100% med placering tills vidare vid NORDICOM. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta  biträdande föreståndare Jonas Ohlsson 031-786 6125 alt personalhandläggare Johanna Zetterberg 031-786 5524

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=1666

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Dela