NYHET | 6 mar 2018

Ledig tjänst: Vetenskaplig redaktör, vikariat

Diarienummer: PAR 2018/245
Arbetsform: Tidsbegränsad anställning
Placering: Nordicom
Sista ansökningsdag: 2018-03-15

**NOTERA ATT SISTA ANSÖKNINGSDAGEN HAR PASSERAT**

 

Nordicom är ett ledande kunskapscenter på medie- och kommunikationsområdet i Norden. Syftet med arbetet är att utveckla kunskapen om mediernas roll i samhället. Det gör vi genom att samla in, bearbeta och tillgängliggöra forskning och fakta som rör medier och kommunikation i de nordiska länderna. Kunskapsförmedlingen sker genom tryckta och digitala publikationer, genom seminarier, via hemsidan (nordicom.gu.se) och i sociala medier. Publikationsverksamheten, som innefattar en vetenskaplig förlagsverksamhet, bygger helt på open access. Medarbetare finns i alla de nordiska länderna och huvudkontoret i Göteborg (med ett tiotal anställda). Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet. Arbetsspråket är svenska.

Då vår ordinarie vetenskaplige redaktör ska vara föräldraledig söker vi nu en vikarie. 

Arbetsuppgifter
Anställningen avser ett vikariat för uppdraget som vetenskaplig redaktör för Nordicoms förlagsverksamhet, vilken omfattar såväl externt författade monografier och antologier som den internationella peer-review tidskriften Nordicom Review. I uppdraget ingår ett övergripande operativt ansvar för att säkerställa den veten-skapliga kvaliteten i Nordicoms externt författade publikationer. Det innebär, bland annat, ett ansvar för att värdera inkomna manuskript och manuskriptförslag, engagera externa expertgranskare, samt att upprätthålla en löpande dialog med externa författare och redaktörer. Arbetet inom förlagsverksamheten sker i nära samverkan med Nordicoms tekniska redaktör, grafiker och kommunikatör.

I uppdraget ingår vidare att tillsammans med Nordicoms tekniska redaktör ansvara för den strategiska utvecklingen av Nordicoms förlagsverksamhet med målet att stärka Nordicoms ställning på den internationella förlagsmarknaden på området medier och kommunikation.

Kvalifikationer
Den sökande skall ha en doktorsexamen eller motsvarande inom ämne av relevans för tjänsten. Den sökande skall också behärska svenska och ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Särskild vikt läggs vid erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt ha utfört redaktörsuppgifter av det slag som föreliggande anställning inbegriper. Initiativförmåga, kommunikativa kompetenser och vetenskaplig skärpa och integritet värderas också högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt
Ansökan ska innehålla:
1. Styrkt meritsammanställning
2. Betygskopior
3. Redogörelse för vetenskaplig och administrativ erfarenhet
4. Personligt brev

Anställning
Anställningen är en allmän visstidsanställning tom 2019-08-31 på heltid 100% med placering tills vidare vid Nordicom. Tillträde enligt överenskomelse. Tjänstebedämningen kommer vara redaktör.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta föreståndare Jonas Ohlsson 031-786 6125, jonas.ohlsson@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=2076

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Dela