NYHET | 23 nov 2017

Ledig tjänst: Föreståndare vid Nordicom

Diarienummer: PAR 2017/1462
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Nordicom
Sista ansökningsdag: 2018-01-08

**NOTERA ATT SISTA ANSÖKNINGSDAGEN HAR PASSERAT**

 

Nordicom är en oberoende (non-profit) organisation som arbetar med att samla in, analysera och förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation. Förmedlingen sker genom tryckta och digitala publikationer, genom seminarier, via hemsidan (nordicom.gu.se) och i sociala medier. Medarbetare finns i alla de nordiska länderna och huvudkontoret i Göteborg (med ett tiotal anställda). Verksamheten har en budget som totalt omsluter ca 12 miljoner SEK. Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet. Arbetsspråket är svenska.

Syftet med verksamheten är att utveckla och förmedla kunskapen om mediernas roll i samhället. Det sker bland annat genom:

 • löpande dokumentering och regelbundna analyser av medieutvecklingen ifråga om bland annat mediestruktur, ägande av medierna, mediernas ekonomi och människors användning av medier i Sverige och övriga Norden.
 • en egen förlagsverksamhet, omfattande vetenskapliga böcker (med externa eller interna redaktörer och författare), den internationella vetenskapliga tidskriften Nordicom Review och den populärvetenskapliga tidskriften Nordicom-Information.
 • den stora svenska riksrepresentativa räckviddsundersökningen Mediebarometern.
 • kartläggningar och analyser på temat barn, unga och medier, ett område där Nordicom samarbetar med bland andra de nordiska mediemyndigheterna. 
 • löpande sammanställningar av hur medieforskningen i Norden utvecklas, med avseende på t.ex. nya forskningsanslag, doktorsavhandlingar och nya publikationer om medier.
 • regelbundet återkommande nyhetsbrev om medieförhållanden i Norden, och om policyfrågor i Europa. 
 • att återkommande fungera som expertorgan och kunskapsförsörjare i statliga utredningar på medieområdet i de nordiska länderna.  
 • att medverka i planeringen och genomförandet av den internationella vetenskapliga konferensen NordMedia.

 

Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar ett övergripande ansvar för hela verksamheten vid Nordicom, vilket omfattar arbetsledning, organisation, kompetens- och resursförsörjning, ekonomi- och personalansvar, vetenskaplig kvalitet, samt organisationens allmänna strategiska utveckling. I föreståndarens uppdrag ligger att upprätthålla och vidareutveckla samverkan med såväl det omgivande forskarsamhället som mediebranschen. I uppdraget ingår också att ansvara för kontakterna med Nordicoms externa finansiärer, såväl som myndigheter och övriga samverkanspartners. Att utarbeta underlag för politiska syften är ytterligare en del av ansvaret.

Tjänsten är inte primärt en plattform för att bedriva egen forskning, även om visst utrymme för det kan finnas inom ramen för Nordicoms övergripande uppdrag. De enskilda arbetsuppgifterna avtalas med den sökande efter kompetens och behov.

Kvalifikationer
Den sökande skall:

 • Vara disputerad eller ha motsvarande vetenskaplig meritering inom ämne av relevans för tjänsten.
 • Kunna uppvisa dokumenterat goda nätverkskontakter inom såväl det svenska som nordiska och internationella fältet för medie- och kommunikationsforskning. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik samverkan med såväl myndighetsvärlden som mediebranschen är särskilt meriterande.
 • Behärska svenska, men också gärna annat nordiskt språk och ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • Ha erfarenhet av egen kunskapsförmedling, som författare och/eller redaktör, i form av böcker och vetenskapliga tidskrifter.

Särskild vikt läggs vid erfarenhet av arbetsledande uppgifter, både administrativa (inkl. budget- och personalansvar) och akademiska, samt vid förmågan att leda och utveckla en organisation i förändring och att skapa en kreativ, välfungerande och attraktiv arbetsmiljö. Initiativförmåga, kommunikativa kompetenser och drivkraft värderas också högt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Ansökan ska innehålla:

1. Styrkt meritsammanställning inklusive publikationslista
2. Betygskopior (inkl doktorsexamen)
3. Redogörelse för vetenskaplig och administrativ erfarenhet
4. En beskrivning av vad den sökande vill uträtta som föreståndare för Nordicom och vilka meriter som enligt sökande särskilt bör beaktas för denna anställning

Anställning
Anställningen är tillsvidare på 100% med placering tills vidare vid NORDICOM. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställlning kan komma att tillämpas.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta; tf universitetsdirektör Marie Smedbro tel. 031-786 2115 alt. HR-chef Anna Lindholm tel. 031-786 6532

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=1589

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Dela