NYHET | 6 nov 2016

Globala utmaningar för den nordiska mediebranschen

Konkurrensen från globala aktörer på annonsmarknaden växer sig allt större. Men vilken konsekvenser har till exempel Googles och Facebooks framfart för medierna och journalistiken i de nordiska länderna? Det ska Nordicom undersöka i en ny studie.

Nordicom har under hösten inlett en granskning av hur internationella digitala aktörer påverkar annonsmarknaderna – och medierna – i de nordiska länderna. Projektet Globala utmaningar för den nordiska mediebranschen är initierat och finansierat av Nordiska ministerrådet och ska rapporteras under våren 2017.

Växande kamp om annonspengarna
Bakgrunden till projektet är den nya konkurrensen på annonsmarknaderna. Annonsörerna kan idag nå sina målgrupper med större precision, och till lägre kostnader, med hjälp av till exempel Google och Facebook än via traditionella medier. För medierna betyder det krympande annonsintäkter och stora utmaningar för dagens affärsmodeller. Hur ska innehållsproduktionen – journalistiken – finanseras när annonspengarna hamnar hos globala aktörer?

Hela Norden i fokus
Analysen kommer att bygga på studier av strukturen på annonsmarknaden och de mediepolitiska ramverken i de nordiska länderna samt intervjuer med viktiga aktörer på de olika mediemarknaderna.

Projektet ska rapporteras på ett ministerrådsmöte i april 2017. En rapport kommer därefter att presenteras under Nordiske Mediedager i Bergen, 10–12 maj 2017. Ansvarig forskare på Nordicom är Jonas Ohlsson, biträdande forskare är Ulrika Facht.

 

Fler studier på gång: I Danmark pågår en undersökning om de internationella aktörernas betydelse på den danska mediemarknaden. Projektet är initierat av Slots- og kulturstyrelsen och ska avslutas sommaren 2017. Läs mer.

 

AV: ULRIKA FACHT & EVA HARRIE

Dela