PUBLIKATIONER | 26 apr 2017

Globala teknikföretag står för hela den digitala annonstillväxten i Norden

Digitaliseringen av medielandskapet har förändrat hur vi kommunicerar med varandra, hur vi söker information, hur vi använder medier och inte minst hur medier finansieras. I den här boken är det finansieringen av medierna som står i fokus, och då särskilt den del som kommer från annonsörerna. Globala företag som t. ex Google och Facebook utmanar i allt högre utsträckning de inhemska medieföretagens ställning på de nationella reklammarknaderna. 

Kampen om reklamen handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagens möjligheter att finansiera sin journalistiska verksamhet. 

Studien bygger på ett omfattande empiriskt datamaterial från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och inkluderar såväl branschstatistik som intervjuer med en lång rad aktörer på och omkring de nordiska reklammarknaderna.

Studien har genomförts på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och norska Kulturdepartementet. 

Ladda ner studien digital här. En tryckt version kommer finnas tillgänglig att beställa i veckan 18/19. 
English version will be available before the summer.  

 

Läs vårt pressmeddelande här. 

Pressmeddelande från Nordiskt Samarbejte
Pressmeddelande Göteborgs Universitet

 

---
MIA JONSSON LINDELL 

Dela