NYHET | 20 sep 2016

Extra medel till Mediebarometern

När den svenska regeringens budgetproposition för 2017 presenterades idag, fick Nordicom 500 000 kronor utöver det sedvanliga anslaget. Pengarna ska användas för att utveckla Mediebarometern.
 

Sedan 1979 har människors mediekonsumtion undersökts i Mediebarometern; allt från läsning av böcker till användningen av dataspel.
Det är en unik mätserie, genom att den omfattar alla medier på alla plattformar. Dessutom görs den av en organisation som inte drivs kommersiellt.

 

Ökade resurser ger möjlighet att utveckla

- Det har över tid blivit allt svårare att genomföra den typ av räckviddsundersökningar som Mediebarometern representerar.
Det gäller till exempel möjligheten att nå människor på telefon, eller att ställa frågor som kan besvaras av såväl 9-åringar som 79-åringar.

Med ökade resurser finns till exempel möjligheten att testa enkäter i mobilen för att nå de unga, och testa vilken betydelse längden på enkäterna har för att få människor att svara, säger Ingela Wadbring, föreståndare vid Nordicom.
 

 

AV: KARIN POULSEN

 

 

Dela