Nordicom Information 39 (1) 2017. Medieforskning i samhället

Published: 
9 May 2017
ISBN: 
978-91-87957-59-8
Pages: 
136
150,00 kr

Content

I Introduktion 

II Samarbeten mellan akademi och bransch  

III Forskare i offentlig debatt 

IV Forskningspolitiska aspekter 

V Forskningsprojekt och litteratur 

Share