Den svenska mediemarknaden 2013

Medienotiser 3/2013

Nordicom fick 1998 uppdraget att följa utvecklingen på den svenska mediemarknaden. Många utgåvor av Den svenska mediemarknaden har utgivits och nu är det dags för Den svenska Mediemarknaden 2013.

Medielandskapet har förändrats i många avseenden under de 15 gångna åren. Digitaliseringen med en långtgående mediekonvergens har omskapat mediekulturen vad gäller såväl tid och rum som socialt beteende. Men det är inte bara användningen av medierna som har förändrats utan också strukturer – inte minst vad gäller mediemarknaden. Det ena påverkar det andra – det är en evig växelverkan mellan publiken, marknaden och politiken.

Den svenska mediemarknaden 2013 bygger på en bred bevakning av utvecklingen av mediemarknaderna i framför allt Sverige och Norden men även i övriga världen. Rapporten är en diger faktasammanställning som innefattar tre delar: marknaden, mediebranscher och medieföretag med uppgifter om ekonomiska utfall, marknadsandelar och ägarförhållanden. Förändringar och trender vad gäller mediemarknaden analyseras och diskuteras.

Content

Förord 
Om att följa den svenska mediemarknadens utveckling 
1. Mediemarknaden 
Statistik 
2. Mediebranscher 
2.1 Dagspress 
2.2 Tidskrifter 
2.3 Böcker 
2.4 Radio 
2.5 Television 
2.6 Film 
Statistik 
3. Medieföretag 
3.1 Aller 
3.2 Bonnier 
3.3 Com Hem 
3.4 Egmont 
3.5 Gota Media 
3.6 KF Media 
3.7 Mittmedia 
3.8 Norrköpings Tidningar Media (NTM) 
3.9 SBS Discovery 
3.10 Schibsted 
3.11 Stampen 
3.12 Statliga sfären 
3.13 Stenbecksfären 
3.14 Telenor 
Statistik 
Publisher: 
Nordicom Sverige
Published: 
2013-10
Pages: 
100
ISBN: 
978-91-86523-76-3
ISSN: 
1101-4539
Language: 
Swedish
Type: 
Printed, PDF
Series: 
Den svenska mediemarknaden
250,00 kr

Share